Indianen Big Mouth Spring med en skalp på axeln
Robert McGee skalperad som barn av siouxhövdingen Little Turtle 1864

En skalpering innebär att man avlägsnar en bit hud med tillhörande hår från hjässan, ofta från en fallen fiende. Skalpering förekom bland Nordamerikas indianer, men dess ursprung är oklart. Med européernas ankomst till Amerika spreds bruket över den nordamerikanska kontinenten och förekom på båda sidor i krigen mellan indianer och europeiska nybyggare.

Det finns vissa källor som pekar på att engelsmännen lärde indianerna skalpering, och sedan betalade indianerna pengar för skalper från fransmän. [källa behövs]