Skånska Cement AB tegelbruk startades av F.H. Kockum någon gång under tidsperioden 1858-1859 under namnet Kockums tegelbruk, och låg norr om Höje å i Lomma. (Kockum köpte marken år 1858. Bruket förekom i taxeringslängden år 1860, en vid bruket anställd tysk tegelmästare Hoffman blev mördad år 1859[1]) Det förekommer en uppgift att bruket startade redan år 1854[2] denna uppgift är sannolikt felaktig. F.H. Kockum var även ägare till Bjerreds Ångtegelbruk.

De första åren drevs bruket med arbetare från Lippe-Detmold i Tyskland. Bruket byggde en ringugn år 1872, som togs i drift 1873 och var det andra tegelbruket i Sverige med en sådan ugn. (Den första fanns i Höganäs för produktion av eldfast tegel). Ringugnen gav 70% bränslebesparing i för hållande till de gamla periodiska ugnarna. Bruket införde ångdrift år 1862 och var det första tegelbruket i Sverige med ångdrift. År 1871 blev Skånska Cement AB ägare till tegelbruket. År 1875 tillverkades 4,51 miljoner tegel. År 1890 var det Skånes största tegelbruk med en produktion av 10 miljoner murtegel.

År 1900 tillverkades 8,34 miljoner murtegel och 0,32 miljoner tegelrör. År 1905 anlades en linbana (vajerdrivna vagnar på räls). År 1937 och år 1939 tillverkade bruket 7 miljoner tegelstenar och 100.000 tegelrör. År 1938 hade tegelbruket två ringugnar. Bruket lades ner år 1956. Många av brukets lergravar är igenfyllda(soptipp). En finns kvar, den så kallade fyrkantdammen. [3] [4] [5] [6][7]

ReferenserRedigera

  • Skånes jord- och stenindustri, Lars Bjerring, 1948.
  1. ^ Uppgifter i dagspressen 1859
  2. ^ Tegel, juli, 1914.
  3. ^ Glimtar ur vår kommuns historia, 1994.
  4. ^ Skånes kalender 1878
  5. ^ Lomma en historisk studie, 1995
  6. ^ Skånes jord- och stenidustri, Lars Bjerning, 1947
  7. ^ Tegel, 5/1937