Sjöskumspipan 4 är ett kulturhistoriskt värdefullt bostadshus på Fagersjövägen i Hökarängen i södra Stockholm uppfört 1949-1952. Huset ingår i ett lamellhusområde känt som Tobaksområdet bestående av 16 hus som uppfördes i början av 1950-talet efter ritningar av David Helldén för Stockholmshems räkning. Området är beläget väster om Hökarängens centrum som också ritades av Heldén.

Sicksackhuset sett från Fagersjövägen

BeskrivningRedigera

Huset är känt som sicksackhuset beroende på sin speciella veckade form med i sidled förskjutna fasadpartier. Varje fasadparti är tre fönsteraxlar breda och på ena sidan är balkonger placerade i vinkel mellan förskjutningarna. Huset är uppfört i tegel med en putsad fasad med horisontell och vertikal listindelning. Entréerna omges av marmoromfattningar och har kvar sina ursprungliga ekportar som förekommer i olika design. I bottenvåning finns två garage och några lokaler.

Fastigheten inventerades av Stadsmuseet i Stockholm 2005 och gavs blå märkning vilket betyder att den representerar "synnerligen höga kulturhistoriska värden". Inventeringen lyfter fram att huset är ett av 1950-talets mest särpräglade bostadsbyggnader i Stockholm, att huset bevarar den ursprungliga arkitekturen i alla detaljer samt att den veckade fasaden utgör ett karaktärsskapande inslag i stadsbilden. Även resten av området ansågs ha ett stort kulturhistoriskt värde och är grönmärkt.

BilderRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera