Med sjöentreprenad menas konstruktion och underhåll av marina anläggningar som brygga, kaj, bro, rörledning och kabel. Vissa arbetsmoment kan vara muddring, spontning och pålning. Även bärgning och sjötransporter ingår vanligtvis i sjöentreprenad.