Öppna huvudmenyn

Själavård är kyrkans omsorg om den enskildes andliga välbefinnande. Man brukar skilja mellan vänskapssjälavård och enskild själavård. Den person som ger enskild själavård, själasörjaren, är oftast präst/pastor eller diakon, men även personer med andra utbildningar kan få förtroende att tjäna i kyrkans själavård. Vid enskild själavård har en präst absolut tystnadsplikt.

Se ävenRedigera

LitteraturRedigera

  • Bengtsson, Ingvar, Slog följe med dem: en bok om själavård och själasörjare. 3 uppl. Göteborg: Göteborgs stift 2005.
  • Bergstrand, Göran, Bikt, enskild själavård, tystnadsplikt - vad menar vi egentligen? Stockholm: Verbum 2005.
  • Björklund, Lars, Modet att ingenting göra - en bok om det svåra mötet. Örebro: Bokförlaget Libris 2003.
  • Olivius, Anders, Att möta människor: en grundbok om själavård. 4 uppl. Stockholm: Verbum 2001.
  • Ett skyddat rum. Tystnadsplikt i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans utredningar 2010:3, Uppsala 2010