Tacksägelse

religiöst uttryck för tacksamhet
(Omdirigerad från Själaringning)
Utsmyckning i Fjärestads kyrka på tacksägelsedagen.

Tacksägelse är ett religiöst uttryck för tacksamhet. Inom judendomen har välsignelser av människor och materia formen av en tacksägelse, vanligen med inledningen "Välsignad är du Herre, världsalltets Konung, du som har skapat …".

Ur påskmåltiden eller kiddushens välsignelser av bröd och vin har den kristna eukaristibönen fått sin form, och själva ordet eukaristi (grek. eucharistia) betyder egentligen "tacksägelse". En särskild tacksägelse för skörden förekommer i många kyrkor.

En särskild tacksägelse är den som sker i Svenska kyrkans församlingar vid tillkännagivandet av vilka som avlidit. Det är vanligt att de närmast anhöriga inbjudes till tacksägelsen och under gudstjänsten tänds ett ljus till dess minne samt utför klockringning och tyst eller gemensam bön för den avlidne samt dennes anhöriga. Klockringningen som kallas själaringning utförs samma dag eller dagen efter. Vid en specifik tid som utses av den egna församlingen för att meddela om dödsfall.