Sikaner (latin: sicani) var en av tre folkgrupper som enligt Thukydides bebodde Sicilien innan grekerna och karthager koloniserade ön. De andra folkgrupperna var sikeler och elymer. Sikanerna var huvudsakligen bosatta på västra delarna av ön och deras huvudort var Hykkara, nuvarande Carini.

Folkslagen sikeler, elymer och sikaner: den ungefärliga utbredningen innan grekernas ankomst.