Sigrid den fagra, död 1289 och begravd i Skänninge dominikankloster, var gift med lagmannen i Östergötland, Bengt Magnusson (död omkring 1294).

Sigrid är känd för eftervärlden genom den romantiska senmedeltida sägnen om striden mellan Bengt lagman och Birger jarl, i vilken jarlen skall ha blivit avväpnad av Sigrids skönhet och vishet. I själva verket gifte sig Sigrid och Bengt Magnusson långt efter det att Birger jarl hade avlidit. Sägnen är även känd genom Frans Hedbergs Bröllopet på Ulvåsa från 1865.