Serlachiusmuseerna är två finländska museer i Mänttä i Finland, som ägs av Gösta Serlachius konststiftelse:

  • Gustaf, ett lokalhistoriskt och kulturmuseum
  • Gösta, ett konstmuseum