Serieparaden är en svensk serietidning med humorserier.

Tidningens utgivning startade i april 1987. Första året gavs sex nummer ut. Året därpå ökade utgivningen till åtta nummer. 1990 gavs tio nummer ut och 2002 reducerades utgivningen återigen till åtta nummer. Det sista, och 166:e, numret gavs ut i december 2004. Tidningen lades därefter ner på grund av dålig inkomst.

Tidningen återuppstod dock 2010 som Nya Serieparaden med åtta nummer per år, och med nya serier ifrån Larson! som lagt ned i slutet av 2009.


Redaktion redigera

2010 - redigera

  • Elisabeth Engstrand
  • Jessica Kolterjahn
  • Peter Sparring - ansvarig utgivare

1987–2004 redigera

  • Alf Thorsjö - ansvarig utgivare
  • Mikael Burman - redaktör
  • Göran Siljerud - layout-ansvarig
  • Alf Woxnerud - illustratör

Serier redigera

2010 - redigera

1987–2004 redigera