Senmut (stavas ibland Senemut), egyptisk arkitekt och ämbetsman på 1400-talet före Kristus. Senmut kom från enkla förhållande men avancerade till att bli den kvinnliga faraonen Hatschepsuts närmsta rådgivare. Det finns bevarade statyer som porträtterar honom med Hatschepsuts dotter, Neferure, i sitt knä, vilket har gett upphov till spekulationer om att han hade ett förhållande med Hatschepsut. Senmut är mest känd för att han fick Hatschepsuts uppdrag att uppföra hennes gravtempel i nuvarande Deir el-Bahri. Han uppförde även två obelisker till hennes ära i Karnak.

Senmut och Hatshepsuts dotter Neferure.