Se segmentation för begreppets användning i datateknik.

Ett segment är en tydligt avskild del av en kropp. En tusenfoting har en kropp med ett flertal likformiga segment, insektsembryon har 15 stycken som med utvecklingen smälter samman till huvud, mellankropp och bakkropp. Människoembryon är också tydligt segmenterade.

Ryggradsdjur har ett segmenterat skelett och nervsystem.