Seekriegsleitung (SKL) (ung. sjökrigsledningen) var överkommandot för Kaiserliche Marine och tyska Kriegsmarine under första respektive andra världskriget.

UppdragRedigera

Organisationen ledde planeringen och utförandet av sjökrigföringen och fördelade sjöstridskrafterna. Under andra världskriget var dess ansvarsområde begränsat till utom-inhemska hav, där inte Marinegruppenkommandos hade den operativa ledningen. Också ubåtskriget leddes av en annan avdelning, Befehlshaber der U-Boote (BdU).

StabschefRedigera

Stabschef för Seekriegseitung under andra världskriget var: