Sedimentologi är den del av geologin som avser studier av hur sediment avsätts och sedimentära bergarter.