Security Service

Storbritanniens säkerhetsunderrättelsetjänst, även känd som MI5

Security Service (urspr. Military Intelligence Section 5, MI5) är Storbritanniens säkerhetsunderrättelsetjänst inrättad 1909. MI5 har till skillnad från säkerhetspolisen i Sverige inte polisiär jurisdiktion, utan är en ren säkerhetsunderrättelsemyndighet med nära samarbete med Scotland Yard. MI5 leds av en generaldirektör, som är närmast underställd inrikesministern. Uppgifterna består av att säkerställa brittiska parlamentets demokratiska och ekonomiska intressen men också att förebygga grov brottslighet såsom spioneri, terrorism och sabotage.

Högkvarteret i Thames House, London

Se ävenRedigera