Schicht är ett tysk efternamn, som burits av bland andra: