Scen & Salong, tidskrift som är organ för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Utges med fem nummer per år i magasinsformat. Innehåller nyheter, reportage och debatt om verksamheterna inom landets Folkets hus och folkparker. Scen & Salong startades 1916 av Parkernas centralorganisation under namnet Folkparken: organ för Sverges folkparker. År 1941 ändrades namnet till Scen & Salong under vilket utgivningen fortsatte till 1990, då tidskriften upphörde.

År 1998 ändrade Folkets Hus Riksorganisation namn på, den av dem utgivna tidningen Folkets Hus (grundad 1969) till Scen & Salong, vilken då blev gemensam tidskrift för de båda organisationerna, som för övrigt fusionerades 2000. Sedan 1995 produceras Scen & Salong av AiP Media Produktion AB. De senaste chefredaktörerna: Erik Södersten (Folkets Hus), Jörgen Eklund (Folkets Hus), Ylva Säfvelin (Folkets Hus/Scen & Salong), Mathias Bohman och sedan 2006 Ulla Richter.