Scarpe är en flod i regionen Hauts-de-France i norra Frankrike. Floden är biflod till Scheldt. Scarpe är omkring 100 kilometer lång, och ungefär två tredjedelar av floden har gjorts om till kanal.

Scarpe vid Douai

Flodens källa är Berles-Monchel nära Aubigny-en-Artois. Floden flyter genom städerna Arras, Douai och Saint-Amand-les-Eaux. Floden slutar vid Mortagne-du-Nord där den flyter in i Scheldt.

Scarpe och dess floddal utgjorde ett viktigt slagfält under första världskriget.