Sazmani xebat

Wikimedia-listartikel

Sazmani khabat eller Sazmani xebat, är ett kurdiskt parti från den iranska delen av Kurdistan. Partiet bildades strax efter 1978-1979 där Irans monark (shah) Mohammad Reza Pahlavi störtades och ersattes av en islamistisk regim med Khomeini som religiös ledare. Khabat grundades den 27 augusti 1980, i den iranska delen av Kurdistan. Partiets mål och avsikt var och är än idag att inledda en politisk och organisatorisk verksamhet mot våld och förtryck.