Sarvesvágge är en cirka 25 kilometer lång dalgång i Sareks nationalpark. Dalen sträcker sig från gränsen till Padjelanta nationalpark och till de centrala delarna av Sarek där den utmynnar i Rapadalen.

Sarvesvágge är lättvandrad i de västra delarna men är tämligen svårgången i den östra delen ned mot Rapadalen på grund av bitvis mycket täta videbestånd.

Dalen har fått sitt namn efter det samiska namnet för rentjur (ej kastrerad) – sarv.

VattendragRedigera

Vattendelaren (passhöjden) i Sarvesvágge ligger i dalens västra del 914 m ö.h. Det största vattendraget – Sarvesjåhkå – rinner österut till Ráhpaädno. Mot väster rinner Alep Sarvesjåhkå som bidrar med vatten till Miellädno.

Större biflöden till Sarvesjåhkå är

 • jokken från glaciären Nuortap Luohttojiegŋa (kan ha mycket vatten)
 • jokken från glaciären Rijddajiegŋa
 • jokken från Luohttojávrre
 • Rijddanjunjesjågåsj (det största biflödet)
 • Noajdejågåsj
 • Gaskasjågåsj
 • Stuolojågåsj

Största biflöde i Sarvesvágge till Alep Sarvesjåhkå är Jiegŋavákkjågåsj.

Anslutande bergspassRedigera

Sarvesvágge kan nås inte bara från sina östra och västra ingångar, utan även från norr och söder via några bergspass varav de vanligaste är

 • Jiegŋavágge (västra Sarvesvágge) – passpunkt cirka 1330 m ö.h.
 • Niejdariehpvágge – passpunkt cirka 1175 m ö.h.
 • Lullihavágge – passpunkt cirka 1354 m ö.h.
 • Gaskasvágge – passpunkt cirka 1290 m ö.h.
 • Jiegŋavágge (östra Sarvesvágge) – passpunkt 1404 m ö.h.

BildgalleriRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Topografiska kartan

Externa länkarRedigera

Sarvesjåhkå på VISS

Alep Sarvesjåhkå (Miellädno) på VISS