Sandaler är ett skodon som framför allt kännetecknas av tomrummet, det som inte är sko. I extremfallet består en sandal endast av en sula och något slags fästanordning för denna sula, förslagsvis remmar kring fot, tå, fotled eller underben. Ett tydligt tecken på att ett skodon är en sandal och inget annat är att man kan se tårna på dess bärare.

Flip-flops från cirka 5000 före Kristus, återfunna i Spanien.
Sandaletter med hög klack
Sandaletter med låg klack.

Närbesläktad sandalen är sandaletten. Skillnaden är att sandaletten oftast bärs av kvinnor. Sandaletten urskiljs från sandalen med hjälp av att den oftast återfinns med en klack undertill.

Flip-flops är sandaler med remmar mellan tårna.

En nyare medlem i sandalfamiljen är sportsandalen.

EtymologiRedigera

Vårt svenska ord "sandaler" härleds från grekiska sandalon eller sandalia som står i Mark(us) 6:9 i Nya Testamentet. Ordet kom till oss genom den katolska Bibelns latinska version "sandaliis" och återfinns i svenska först i 1917 års kyrkobibel. I 1526 års översättning (Se Gustav Vasas bibel) står i stället "solor". Ordet har troligtvis orientaliskt ursprung och återfinns bland annat som persiska [sändäl] som betyder "sko".