Samiska språknämnden (samiska: Sámi giellalávdegoddi) är ett organ under Samiska parlamentariska rådet.

Samiska språknämnden finansieras av sametingen i Norge, Sverige och Finland och har samiska, norska/svenska, finska och ryska som officiella språk. Nämnden arbetar med sametingen och de ryska sameföreningarna samt med universitet, högskolor och språkorganisationer.

Det samiska parlamentariska rådet utser de tolv medlemmarna plus suppleanter i språknämnden för en fyraårsperiod efter förslag av sametingen i Norge, Finland och Sverige samt sameföreningarna i Ryssland. I nämnden ska ingå tre medlemmar från vart och ett av de fyra berörda länderna, och dessa ska representera var och en av de största samiska språkvarieteterna i fem språksektioner, samt en gemensam representant för en sektion för skoltsamiska och tersamiska.

Samiska språknämndens uppgift är att utveckla samiska språkvarieteter, att ge råd i samiska språkfrågor och att förbättra samiska språks ställning i samhället. Nämnden arbetar med språknormering och samordning av samiskt språkarbete.

Samiska språknämnden har sitt kansli i Guovdageaidnu/Kautokeino.

Källor redigera