Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten är en av nio fakulteter vid Uppsala universitet.

HistoriaRedigera

Under 1900-talets början tillkom nya ämnen på universitetet, som arkeologi, konsthistoria och flera moderna språk. Den filosofiska fakulteten kom också att delas upp i naturvetenskaplig, humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet.

Den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet bildades efter beslut av Riksdagen den 1 juli 1964. Det var en utbrytning från den humanistiska fakultetens historisk-filosofiska sektion.[1]

Institutioner med meraRedigera

Vid samhällsvetenskapliga fakulteten finns följande institutioner, forskningscentra och avdelningar:

 • Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) (Institute for Housing and Urban Research)
 • Ekonomisk-historiska institutionen (Department of Economic History)
 • Institutionen för freds- och konfliktforskning (Department of Peace and Conflict Research)
 • Företagsekonomiska institutionen (Department of Business Studies)
 • Institutionen för handelsrätt (Department of Commercial Law)
 • Institutionen för kostvetenskap (Department of Food, Nutrition and Dietetics)
 • Institutionen för informationsvetenskap (Department of Information Science)
 • Kulturgeografiska institutionen (Department of Social and Economic Geography)
 • Nationalekonomiska institutionen (Department of Economics)
 • Pedagogiska institutionen (Department of Education)
 • Institutionen för psykologi (Department of Psychology)
 • Sociologiska institutionen (Department of Sociology)
 • Statsvetenskapliga institutionen (Department of Government)
 • Statistiska institutionen (Department of Statistics)
 • Institutionen för eurasiatiska studier (Department of Eurasian Studies)
 • Centrum för entreprenörskap och företagsutveckling i Uppsala (Centre for Entrepreneurship)

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera