Sambandsmedel

militär benämning på kommunikationsutrustning

Sambandsmedel, militär benämning på utrustning för samband i meningen informationsöverföring, till exempel telefoni, radio och radiolänk. En civil term är närmast kommunikationsutrustning.

Se ävenRedigera