Sai eller saisvärd är ett slags japansk parerdolk. Den är utrustad med två långa uppåtböjda parerskydd, som är avsedda att "nypa fast" en anfallares svärd, för att därefter kunna vrida svärdet ur händerna på denne. Vapnet är även försett med en vass spets som kan användas som stötdolk. Vapnet saknar ursprungligen egg.

Två sai.

Historia Redigera

Sai har sitt ursprung på Ryukyuöarna. Det råder oklarheter i fråga om vad vapnet från början användes till. Somliga hävdar att det alltid har använts som vapen. Bland annat sägs det att den japanska militärpolisen använde saivapen som batonger längre tillbaka. Andra hävdar att det ursprungligen var till för jordbruk, exempelvis att plöja jord, så ris med mera. Andra källor menar att sai användes som fiskeutrustning som man spetsade fisken med.

Detaljer Redigera

Saivapnen är oftast cirka en halvmeter långa från skaftet till toppen. De tillverkas främst i stål, men det förekommer även saisvärd tillverkade av gummi, som används under träning för att undvika allvarligare skador.

Användning Redigera

Sai förekommer i dag inom vissa kampsporter, bland annat bujinkan och olika former av karate.

Det vanligaste är att man använder saisvärden i par för att kunna underlätta blockeringar och få en jämn balans. Vapnet användes även till att kasta på fienden och sägs ha goda förutsättningar i och med designen och dess balansering. I närstrid hålls vapnet antingen med den spetsiga delen fram eller tvärtom. Inom karaten tränar man olika rörelser och byter smidigt grepp, detta för att använda hullingarna på sidorna som krokar, vilka bland annat kan orsaka dödlig skada på halsen.

Sai i populärkultur Redigera

Se även Redigera