En saftstation (även saftfabrik) är en fabriksanläggning där man utvinner råsaften ur sockerbetor.

En saftstation fungerade undantagslöst som en filial till ett närbeläget sockerbruk, där saften sedan omvandlades till råsocker. En rörledning gick mellan saftstation och sockerbruk. Landets tre första saftstationer uppfördes år 1894. De byggdes liksom sockerbruken i anslutning till någon järnvägslinje.

I Sverige har funnits saftstationer i Eslöv, Gärsnäs, Teckomatorp, Klågerup och Ängelholm.