För kommunen, se Saône, Doubs.

Saône är en 480 kilometer lång flod i östra Frankrike som mynnar i Rhône vid Lyon. Avrinningsområdet är 29 950 kvadratkilometer och medelflödet vid mynningen 473 kubikmeter. Största biflöde är Doubs.

Nattlig vy över Saône där den rinner genom Lyon