SACLANT är en förkortning som stod för Supreme Allied Commander Atlantic och betecknade Natos högsta befälhavare över Atlantområdet och vanligen även dennes stab. Detta högkvarter låg i Norfolk, Virginia och har idag omvandlats till Allied Command Transformation (ACT).

Coat of arms of Allied Command Atlantic.svg