Södertelge Badinrättning

badhus i Södertälje

Södertelge Badinrättning grundades 1849 som Södertälje Kallvattenkurinrättning i Badparken. Till anläggningen hörde också ett kallvattenbadhus vid sjön Maren i Saltsjögatans förlängning, efter tio år kompletterad med ett varmbadhus strax norr därom, vid västra sidan av Saltsjögatan i nuvarande Stadsparken.

Badhuset på Södertälje Badinrättning, i Nedre Badparken, 1880-talet
Nya Strandhotellet i nuvarande Stadsparken, mellan 1880 och 1890

Den ursprungliga kallvattenkurinrättningen revs 1886, efter det att den blivit omodern. I stället byggdes ett nytt modernt badhus i morisk stil, ritat av Ernst Haegglund, som blev populärt hos badgäster från Stockholm. Detta uppfördes på samma plats som det tidigare, i Nedre Badhusparken i kvarteret Asken, där numera Oxbacksleden går.

Badinrättningen brann ned i februari 1903.[1] Det efterföljdes 1905 dels av ett nytt varmbadhus på samma plats, dels av Societetshuset. Badhuset, som hade ritats av godsägaren och amatörarkitekten Justus Hellsten (1845–1911),[2][3] revs 1964.[4] Societetshuset revs 1974.

För badinrättningens gäster byggdes två hotell av hög klass. Ernst Haegglund ritade Nya Strandhotellet (nuvarande Södertälje stadshotell) vid Järnagatan i norra ändan av den senare Stadsparken, bredvid järnvägsstationen Södertelge Öfre. Detta stod klart 1887. I kvarteret Asken vid Järnagatan mitt emot järnvägsstationen uppfördes 1899 Badhotellet, ritat av Edward Ohlsson.

Stadens badortsepok varade mellan åren 1849 och 1945.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera