Ryttartorp är i Sverige och Finland ett soldattorp som ryttare bebodde inom ramen för Indelningsverket i Sverige. Det var ett sätt att försörja ett stående kavalleri inklusive ryttarnas familjer när de var inkallade.

Se ävenRedigera