Rotdjup det största djup som grödans rötter har. Rotdjupet räknas alltid från markytan. Rotdjupet är nära förknippat med rotzonen.

Rotdjupet är generellt högst på leror med god markstruktur samt grovmojordar. På sandjordar är dock rotdjupet begränsad på grund av starkt mekanisk motstånd (så kallat penetreringsmotstånd).

Se ävenRedigera