Rothalsen på en växt är den uppsvällda delen som utgör övergången mellan stammen och rötterna Hos buskar och träd lagras huvuddelen av vinterförrådet av stärkelse i rothalsen. Detta gör rothalsen tilldragande för gnagare som vattensork och åkersork. Rothalsen är dessutom i en utsatt position, eftersom fuktigheten omkring den varierar hela tiden. Ofta ligger fuktigheten i det kritiska området (dvs. mellan 15 och 60% vatteninnehåll), som gör svampangrepp möjliga.

Rothalsen är här det korta stykket mellan den lodräta stammen och rötterna. Det är för övrligt ovanligt att rötterna är så blottade som i bilden; här är trafiken omkring stammen som fått rötterna att framträda.

Dessa förhållanden gör att man bör vara utomordentligt försiktig när man arbetar vid rothalsen. Den allra minsta skråma i barken kan bli en åtkomstväg för rötsvampen Verticillium dahliae, rotröta, svamparna Pythium, Phythophthora med flera.