Romerska kurians kontor är de instanser i kurian som säkerställer att dess olika enheter alltid står till den Heliga Stolens och påvens förfogande.

KontorenRedigera