Rolsberga är en by i Gudmuntorps socken, Höörs kommun.

Byn domineras av jordbruk och handel, men även arbetspendling förekommer. Orten är också känd som trafikplats där Riksväg 23 och E22 möts.