Rohbau [råbau], (av tyskans roh, rå, och bau, byggnad), ett åldrigt fackuttryck inom arkitekturen som avser murverk av bränt tegel utan överdrag av puts.

Fasaddetalj på Östermalmshallen.

Oputsade tegelfasader ansågs på 1800-talets mitt som något "ofärdigt". Först i slutet av 1800-talet blev även oputsat tegel ett arkitektoniskt uttrycksmedel. Några exempel är Östermalms saluhall i Stockholm från 1888 av Isak Gustaf Clason och Kasper Salin, Göteborgs Auktionsverk från 1892 av Carl Fahlström och byggnaderna för Stockholms Stads vattenledningsverk uppförda från 1861 till 1897.

Rohbau i sin tyska betydelse av idag avser en icke färdig byggnad, d.v.s utan kompletteringar som fönster, dörrar, trappor, installationer, inredningar och liknande. Tyska Rohbau motsvaras bäst av det svenska begreppet byggnadsstomme.

Källor redigera