Ringamålako är en svensk koras som huvudsakligen härstammar från en liten besättning i Ringamåla i Blekinge, upptäckt och identifierad 1991.[1] Tillsammans med bohuskulla och väneko definieras rasen som allmogeko, vilket innebär att den anses tillhöra gamla svenska koraser.

Ringemålakor på Kulturens Östarp

Besättningen var fram till 1990-talet inte korsad med moderna koraser. Ringamålakon är därmed definierad som en svensk lantras. Det har hittas flera undergrupper av ringamålakor. Två av dessa undergrupper är Rögnarödsko och Granemålako. I januari 2008 fanns det 123 ringamålakor registrerade. Rasen är liten till växten och vikten är cirka 400 till 450 kilogram. Färgen är rödbrun med inslag av vitt och rasen är behornad.

KällorRedigera

  • Denna artikel är baserad på artikeln Ringemålako på norskspråkiga Wikipedia.

NoterRedigera

  1. ^ ”Plan för avel med nötkreatur…”. jordbruksverket.se. https://www.jordbruksverket.se/download/18.1d7062ed133ee6f948680001298/1370040628314/Avelsplan+f%C3%B6r+allmogekon. Läst 10 september 2018. 

Externa länkarRedigera

  • Ringamålakon, bilder och information från Föreningen allmogekon.