Riksväg 12, Finland

väg i Finland

Riksväg 12 är en av Finlands huvudvägar. Den går från Raumo via Tammerfors och Lahtis till Kouvola.

Riksväg 12 markerad med mörkblått på kartanRiksväg 12 i Tammerfors före öppnandet av Strandtunneln.