Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning

Riksförbundet DHB är Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning. Riksförbundet är en familjeförening och har sitt kansli i Örebro. DHB anser att "språkliga funktionshinder är inte den enskildes problem utan allas utmaning.".

Då det är ett familjeförbundet så jobbar DHB för och åt de familjer som utgör förbundet. Detta gör de genom att anordna läger för familjer, hålla konferenser, anordna utbildningsdagar och aktiviteter på lokal och regional nivå genom distriktsorganisationerna. Utöver det så jobbar DHB intressepolitiskt genom yttranden, skrivelser och remissvar på statliga utredningar och förslag.

Förbundet bildades 1949 och har fem distriktsorganisationer (DHB Norra, DHB Östra, DHB Mellersta, DHB Västra och DHB Södra), en rikstäckande förening för barn med språkstörning (DHB Språkstörning) och en för hörselskadade eller döva barn med ytterligare funktionsnedsättning (DHB Flex).

Riksförbundet DHB ställer sig positivt till teckenspråkets fortlevnad och utveckling, både som eget språk, men även som stöd till andra målgrupper utöver döva och hörselskadade. Tecken som stöd har visat sig underlätta kommunikationen även för barn och ungdomar med olika typer av språknedsättningar och flerfunktionsnedsättningar.

Gällande Cochleaimplantat ställer sig DHB neutrala.

Förbundets medlemstidning DHB Dialog kommer ut med fyra nummer per år. Den utgör en kunskapsbank för föräldrar och personer inom förskola, skola och habilitering.

Ordförande är Lena Fernström

Externa länkarRedigera