Riemannsumma är ett begrepp inom matematisk analys.

Summan består av ett antal rektanglar med mycket liten bredd, , och med en höjd som begränsas av en funktion . Summan bildas genom att addera dessa rektanglar inom ett intervall. Låter vi sedan rektanglarnas bredd gå mot noll, , så går summans värde mot integralen av funktionen inom intervallet.

Se ävenRedigera