Riemannsumma är ett begrepp inom matematisk analys.

Summan består av ett antal rektanglar med mycket liten bredd, , och med en höjd som begränsas av en funktion . Summan bildas genom att addera dessa rektanglar inom ett intervall. Låter vi sedan rektanglarnas bredd gå mot noll, , så går summans värde mot integralen av funktionen inom intervallet.

Se även redigera

Källor redigera

  • Courant, Richard; John, Fritz (1965) (på engelska). Introduction to Calculus and Analysis Vol. 1. New York: Wiley. sid. 120–128. Libris 8103314. ISBN 0470178604