Ricimer (Flavius Ricimer), död 472, magister militum, patricius och Västroms starke man fram till sin död.

Ricimer

Ricimer var av gotisk och svebisk härkomst. Han hade efter fältherren Aëtius död 454 ett mycket stort inflytande över senromersk politik och kejsarval. Under hans tid regerade till namnet kejsarna Petronius Maximus, Avitus, Majorianus, Severus, Anthemius och Olybrius. Under perioden 465-467 saknades kejsare varför Ricimer styrde riket helt själv.

Efter Ricimers död övertog den burgundiske fältherren Gundobad rollen som Västroms starke man.