Elk Cloner hette det första kända exemplet på datorvirus och började spridas 1982. Det utvecklades av en 15-åring vid namn Rich Skrenta. Det kopierade sig själv från Apple II floppydiskar och visade bara upp ett meddelande till användaren.

Elk Cloner

Meddelandet, som bara visades upp var 50:e boot, var en liten dikt han skrev:

Elk Cloner: The program with a personality
It will get on all your disks
It will infiltrate your chips
Yes, it's Cloner!
It will stick to you like glue
It will modify RAM too
Send in the Cloner!