Uppslagsordet ”retrospektiv” leder hit. För betydelsen ”retrospektiv studie”, se Retrospektiv studie.

En retrospektiv utställning, ibland enbart en retrospektiv, är en utställning av en levande, eller avliden konstnärs verk som omfattar ett tillbakablickande urval, snarare än ett urval av aktuell eller senare års produktion.

Exempel på en retrospektiv utställning, på bilden Otto Freundlich (1878 - 1943) retroutställning i Köln 2017.

Begreppet kommer latinets retrospicere, ”se tillbaka”.

Källor

redigera