Resistor–transistor logic (RTL) är en typ av digitala kretsar som är uppbyggda av resistorer som ingångsnät och en bipolär transistor som switch. RTL är den första typen av transistoriserad digital logik.

Schema för en RTL NOR-grind

Se ävenRedigera