Reportage var en svensk nyhetstidskrift initierad av Bertil Torekull och utgiven av Bonniers, som utkom under några månader 1980.

Trots att tidningens koncept var baserat på ingående marknadsundersökningar och lanseringen stöddes av massiv marknadsföring blev projektet ett av Bonnierkoncernens största och dyrbaraste fiaskon.

Externa länkar redigera