Reliefspännen är en typ av stora fibulor, eller dräktspännen, vanliga under folkvandringstiden. Benämningen kommer sig av spännenas kraftigt profilerade gjutna dekor, i Sösdala eller Sjörupstil.