Rekommendationsgrader eller rekommendationsklasser är en svensk klassifikation för att kunna värdera påståenden om läkemedel. Detta system grundar sig på beteckning från 1 A till 2 C, där 1 A är starkt rekommenderat, medan 2 C å andra sidan räknas som en mycket svag rekommendation.

Tabell över rekommendationsgrader:

Rekommendationsgrad Förhållande mellan risker och fördelar Bakomliggande fakta Implikationer
1 A Tydligt RCT utan begränsningar av betydelse Stark rekommendation; kan omfatta de flesta patienter under de flesta betingelser och utan reservation.
1 B Tydligt RCT med viktiga begränsningar (resultaten är inte fullständigt lika och det finns felaktigheter i metoderna) Stark rekommendation; kan omfatta de flesta patienter
1 C+ Tydligt Det finns inga RCT som omfattar denna speciella grupp av patienter. Dock har RCT-resultat från andra patienter ovillkorligt används för att avgöra verkan på dessa patienter; eller övertygande evidens från observationella studier finns. Stark rekommendation; kan omfatta de flesta patienter under de flesta betingelser
2 A Otydligt RCT utan viktiga begränsningar Mellan-stark rekommendation; kan ändras när starkare evidens blivit känt
2 B Otydligt RCT med viktiga begränsningar (resultaten är inte fullständigt lika och det finns felaktigheter i metoderna) Svag rekommendation; Alternativa behandlingssätt är troligen bättre för en del patienter under vissa betingelser.
2 C Otydligt Observationella studier Mycket svag rekommendation; andra alternativ kan vara rimliga

ReferenserRedigera