Öppna huvudmenyn

Reinhold Geijer

svensk civilekonom och företagsledare
Se även psykologen Karl Reinhold Geijer (1849−1922)

Reinhold Geijer, född 1953 i Sundsvall, är sedan början av 2016 i styrelse- och rådgivningsarbete. Bland uppdragen återfinns ordförande i BTS Group AB, styrelseledamot i Skandia, Eterna Invest AB, Zacco A/S, Brittisk Svenska Handelskammaren, Sverige-Amerika Stiftelsen, Foreign Bankers Association samt Young Presidents Organisation (YPO) Gold, Swedish Chapter.

Geijer avlade ekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1976 och har tidigare varit verkställande direktör och styrelseledamot i flera större företag, där det kanske mest kända uppdraget var som VD och koncernchef för Föreningssparbanken (Swedbank). Geijer har också varit VD i Nordisk Renting AB samt Nordenchef för Royal Bank of Scotland Nordic plc. Han har vidare varit vice VD och CFO för Telia, styrelseordförande och VD för Spintab (del i Swedbank Group), och ordförande och VD för Sparbanken Finans (Swedbank Group). Tidigare i sin karriär tjänstgjorde han inom Ericsson Mobile Telephone Systems, SSAB Svenskt Stål samt Weyerhaeuser Integrated Forest Co i USA.

Bland tidigare styrelseuppdrag återfinns bland annat ordförandeuppdragen i Nära Kroppen AB, BTS Group AB, Svenska Lagerhus AB, Foreign Bankers Association samt styrelseledamotsuppdrag Sjunde AP-fonden, OEM International, Kundinkasso AB (numera Lindorff Group)*, Swedish Bankers Association (Bankföreningen), OMX Stockholmsbörsen, SEB Trygg Liv Gamla, Sydsvenska Dagbladet AB, Kvällsposten/GT och Intrum Justitia AB.