En regnsensor är en sensor som reagerar på vatten, framförallt regn. Det finns flera användningsområden för regnsensorer. De används bl.a. i konstbevattningssystem för att automatiskt stänga vattenspridare o. dyl. i händelse av regn. De är dessutom numera en vanlig facilitet i bilar, där de kan sätta igång, stänga av och hastighetsanpassa vindrutetorkare.

En regnsensor för vindrutetorkare till en bil.