Reglage

anordning för att styra någonting, ofta steglöst eller ställbart i många små steg

Ett reglage är en anordning för att styra någonting. Ordet kommer av reglera. Oftast är styrning med hjälp av reglaget steglös eller ställbar i många små steg till skillnad från till exempel en strömbrytare som normalt bara har två eller tre lägen. Exempel på reglage är temperaturreglaget på ett värmeelement, vanliga vattenkranar och gasreglaget i en bil.