Öppna huvudmenyn

Registerton är ett nautiskt rymdmått som förr användes vid skeppsmätning. Skeppsmätning i registerton började avvecklas 1982.

Ett registerton utgörs av 100 engelska kubikfot, vilket motsvarar 2,83 kubikmeter. Vid skeppsmätning angavs fartygets inre rymd, volymen, i registerton.[1]

Registerton kan användas för att ange fartygets bruttodräktighet eller nettodräktighet. När fartyg mäts i registerton anger bruttodräktigheten den sammanlagda volymen av fartygets inneslutna rum och nettodräktigheten den sammanlagda volymen av fartygets lastutrymmen.[1]

ReferenserRedigera